top of page


6.  
T - IZRADA
TROŠKOVNIKA RADOVA


Cilj T faze > Definiranje troškova građenja.

U sklopu T faze izrađuju se troškovničke stavke pojedinih radova s detaljnijim opisima i količinama. Troškovnik se u pravilu izrađuje temeljem Z faze, ali moguće je i temeljem G faze s odgovarajućim prikazima i opisima troškovničkih stavki.
 

TA - izrada troškovnika građevinsko-obrtničkih radova

Opis u izradi.

TE - izrada troškovnika elektrotehničkih instalacija

Opis u izradi.

TV - izrada troškovnika vodoinstalaterskih instalacija

Opis u izradi.

TS - izrada troškovnika strojarskih instalacija

Opis u izradi.

bottom of page