top of page


3.  
G - IZRADA
GLAVNOG PROJEKTA


Cilj G faze >
Tehničko rješenje projekta.
 
Razradom I faze izrađuje se tehničko rješenje kojim se rješavaju temeljni zahtjevi za građevinu i prikuplja potrebna dokumentacija za izradu glavnog projekta. 
 

GP - poslovi glavnog projektanta

Opis u izradi.

GK - izrada glavnog projekta konstrukcije

Opis u izradi.

GV - izrada glavnog projekta vodovoda i odvodnje

Opis u izradi.

GS - izrada glavnog strojarskog projekta

Opis u izradi.

GA - izrada glavnog arhitektonskog projekta

Opis u izradi.

GF - izrada glavnog projekta fizike zgrade

Opis u izradi.

GE - izrada glavnog elektrotehničkog projekta

Opis u izradi.

bottom of page