top of page


2.  
I - IZRADA
IDEJNOG RJEŠENJA

 

Cilj I faze > Konkretna koncepcija projekta.

Bitnijim prostornim odlukama i rješenjima konkretnije se odgovara na pitanja i zahtjeve P faze te se izradom 3d vizualizacije može steći realniji prikaz projekta. 


 

IA - izrada idejnog rješenja

Opis u izradi.

IV - izrada 3d vizualizacija

Opis u izradi.

bottom of page