top of page


2.  
I - IZRADA
IDEJNOG RJEŠENJA


Cilj I faze >
Konkretna koncepcija projekta.


Bitnijim prostornim odlukama i rješenjima konkretnije se odgovara na pitanja i zahtjeve P faze te se izradom 3d vizualizacije može steći realniji prikaz projekta. 
 

IA - izrada idejnog rješenja

Izradom nacrta temeljem projektnog zadatka prostorno se definiraju sadržaji i odnosi te položaji u prostoru. Koncept rješenja građevine kao i bitniji sadržaji definiraju se u sklopu navedene stavke te se pomoću navedenog i ishodi i obavijest o posebnim uvjetima i uvjetima priključenja.

IW - izrada 4d prohoda

Izradom prohoda može se konzumirati 3d vizualizacija na način da korisnik može samostalno koristiti i šetati se virtualno kroz projektirani prostor i dobiti dojam dinamike korištenja.

IV - izrada 3d vizualizacija

Temeljem nacrta idejnog rješenja uz pomoć CAM programa zahvat se modelira i nastoji se prikazati vjerno u prostoru sa bitnim vizualnim i estetskim odrednicama prostora. U pravilu se može dobiti i uvid u zahvat kako je zamišljen i realizirati.

bottom of page