top of page


1.  
P - PROVJERA
MOGUĆNOSTI GRADNJE


Cilj P faze >
Pravovremena dijagnostika projekta.


Dubljim uvidim u konkretniju problematiku i mogućnosti moguće je donijeti važnije
odluke i formirati okvir za daljnje usmjeravanje
projektnih aktivnosti. 
 

PL - provjera zakonskih ograničenja

Pravovremenom detaljnijom provjerom odredbi i karti prostornih planova, vlasništva te ostale postojeće dokumentacije nastoji se izbjeći moguće probleme pri ishođenju građevinske i ostalih dozvola u sklopu gradnje. 

PP - izrada snimke stanja

Ukoliko se na planiranoj građevnoj čestici nalaze građevine u pravilu je iste potrebno snimiti i izraditi nacrtnu dokumentaciju u svrhu projektiranja i ishođenja dozvola. 

PZ - izrada projektnog zadatka

Zajedničkim detaljnijim radnim video sastankom s klijentom  osmišljava se željeni i potrebni sadržaj i osobitosti projekta kako bi se projekt prostorno i ekonomski optimizirao s ciljem održivosti i svrsihodnosti gradnje. 

PS - pregled lokacije

​Posjetom lokaciji stječe se uvid u stvarno stanje terena na kojem se planira zahvat u prostoru čime se projekt može više uklopiti u postojeći okoliš. 

bottom of page