top of page


1.  
P - PROVJERA
MOGUĆNOSTI GRADNJE

 

Cilj P faze > Pravovremena dijagnostika projekta.

Može se stječi dublji uvid u konkretniju problematiku i mogućnosti te sdonijeti i važnije odluke i formirati okvir za daljnje usmjeravanje projektnih aktivnosti. 


 

PL - provjera zakonskih ograničenja

Pravovremenom detaljnijom provjerom odredbi i karti prostornih planova, vlasništva te ostale postojeće dokumentacije nastoji se izbjeći moguće probleme pri ishođenju građevinske i ostalih dozvola u sklopu gradnje. 

PS - pregled lokacije

​Posjetom lokaciji stječe se uvid u stvarno stanje terena na kojem se planira zahvat u prostoru čime se projekt može više uklopiti u postojeći okoliš. 

PZ - izrada projektnog zadatka

Zajedničkim detaljnijim radnim video sastankom s klijentom  osmišljava se željeni i potrebni sadržaj i osobitosti projekta kako bi se projekt prostorno i ekonomski optimizirao s ciljem održivosti i svrsihodnosti gradnje. 

bottom of page