top of page


4.  
D - ISHOĐENJE
GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 

Cilj D faze > Odobrenje građenja projekta.

U skopu D faze ishoduju se potrebni uvjeti za izradu G faze te se predaje zahtjev za građevinsku dozvolu pri čemu se ishoduju i potrebne potvrde glavnog projekta. 


 

DD - poslovi opunomoćenika investitora

Opis u izradi.

DG - ishođenje građevinske dozvole

Opis u izradi.

DO - ishođenje obavijesti o utvrđenim -

        posebnim uvjetima i uvjetima priključenja

Opis u izradi.

bottom of page